SMTP miễn phí - Linux

SMTP Server

Mọi thao tác liên quan đến email đều sử dụng SMTP Server

SMTP Server là một dịch vụ gửi mail số lượng lớn mà không bị giới hạn như các gói email kèm theo hosting hay Gmail.

Chúng ta có thể cài đặt một Server mail dùng để gửi mail, thuê 1 email Server để gửi mail, … nhưng một vấn đề thường xảy ra đối với các giải pháp email phía trên đó là

 • Quá tải Server
 • IP Share hosting bị blacklist
 • Quản lý các dịch vụ phức tạp
 • Và còn nhiều vấn đề khác phát sinh trong quá trình vận hành

Một số nhà cung cấp còn cung cấp giải pháp Email Marketing

Một số nhà cung cấp SMTP Server miễn phí

Một vài nhà cung cấp cho phép chúng ta sử dụng SMTP Server miễn phí trong một giới hạn nhất định

 • Gmail:
  • 500 email/day
  • Sender Domain gói free: Không (Cần sử dụng Gsuite)
 • SMTP2Go:
  • 1.000 email/mon
  • Sender Domain gói free: Có
 • Sparkpost:
  • 500 email/day
  • 15.000 email/mon
  • Sender Domain gói free: Có
 • Mailchimp:
  • 12.000 email/mon
  • Sender Domain gói free:
 • Mailgun:
  • 100 email/hours
  • 10.000 email/mon
  • Sender Domain gói free: Không
 • SendGrid:
  • 40.000 email/mon
  • Sender Domain gói free: Không
 • SendPulse
  • 12.000 email/mon
  • Sender Domain gói free: Không
 • Các SMTP server khác

Mục đích cơ bản

Sử dung SMTP để cấu hình cho các application có tính năng gửi email. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cấu hình SMTP trên SMTP2GO

Đăng ký tài khoản tại SMTP2Go

Lưu ý nên sử dụng email dạng email doanh nghiệp để có thể gửi mail ổn định canhdx@company.vn

Login vào tài khoản

Truy cập Settings –> Users –> Add SMTP User

Bổ sung thông tin username cho SMTP

Các thông tin đăng nhập SMTP sẽ bao gồm

SMTP Server: mail.smtp2go.com
SMTP Port: 2525
Alternative ports: 8025, 587, 80 or 25. TLS is available on the same ports.
SSL is available on ports 465, 8465 and 443

Kiểm tra thông tin SMTP vừa tạo tại đây

Kiểm tra hộp thư đến

Hoặc có thể sử dụng Script sau trên Linux(CentOS or Ubuntu) để kiểm tra

wget -O https://raw.githubusercontent.com/nhanhoadocs/scripts/master/Utilities/smtp_test.py smtp_test.py

Test SMTP vừa tạo

python smtptest.py --debuglevel 1 --usetls --port=2525 -u demo1 -p bjY0MHQ0NW**** "CanhDX <canhdx@cloudchuanchi.com>" canhdx@nhanhoa.com.vn mail.smtp2go.com

Kết quả

Custom Domain cho SMTP trên SMTP2GO

Như email nhận được từ SMTP thì email bạn gửi đi sẽ gửi dưới tên là email bạn đăng ký SMTP

Chuẩn bị một domain mà bạn muốn cấu hình ở đây của mình là cloudchuanchi.com

Truy cập Settings –> Add Domains

Thông tin các bản ghi được tạo ra

Đăng nhập vào trang quản trị DNS của domain để thực hiện add các bản ghi Verify domain này chính xác là của bạn

Quay lại SMTP2GO thực hiện Verify các record

Verify thành công domain

Domain list

Gửi email với Sender là domain chưa được Verify

Gửi email với Sender là domain đã được Verify

Tổng kết

Đối với các SMTP Server miễn phí, Thao tác sử dụng SMTP và xác thực các domain để gửi từ domain này tương tự các bước mình đã hướng dẫn phía trên

 • Tạo tài khoản
 • Tạo SMTP user, App
 • Kiểm tra họat động của SMTP
 • Xác thực Domain
 • Gửi email với domain đã được xác thực

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.