Hướng dẫn cài đặt Wordpress cơ bản trên DirectAdmin

WordPress là một mã nguồn web mở để quản trị nội dung (CMS – Content Management System ) và cũng là một nền tảng blog (Blog Platform) được viết trên ngôn ngữ PHP, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. DirectAdmin (viết tắt DA) là một trình quản lý hosting cho phép người quản trị dễ dàng quản lý server của mình, cung cấp một giao diện quản lý đơn giản thuận tiện cho phép quản lý tài khoản hosting. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây Bài viết hướng dấn cách cài đặt cơ bản 1 site wordpess trên DirectAdmin:

Bước 1: Download bộ cài Wordpress

cd home/cloud365/domains/<domains>/public_html/

Thực hiện lệnh:

rm -rf /home/cloud365/domains/<domains>/public_html/*

Download bộ cài và giải nén:

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz`
tar xvfz latest.tar.gz

Sau khi giải nén sẽ có 1 thư mục có tên wordpress, copy toàn bộ file trong thư mục này vào thư mục: /home/cloud365/domains/<domains>/public_html/ Lưu ý điều chỉnh lại permission và owner chính xác:

Bước 2: Tạo database cho site

Ở User level truy cập vào MySQL Management:

Chọn create new Database

Nhập database name, user name, password:

Sau khi tạo database thành công sẽ có thông báo sau:

Bước 3: Cấu hình cho site Wordpress

Sau khi trỏ tên miền về VPS, truy cập vào http:// sẽ hiển thị như sau:

Chọn Continue-> Let's go Điền thông tin database đã tạo ở trên:

Nhập thông tin của site muốn cài đặt:

Hiện ra thông báo sau là trang đã được cài đặt thành công, bấm vào Login để đăng nhập quản trị:


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đoàn Anh Tuấn
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.