Hướng dẫn cài đặt CentOS 7.6 - 64 bit

Tài liệu hướng dẫn các bước cài đặt CentOS-7-x86_64-Minimal-1810

1. Chuẩn bị

 • Phiên bản CentOS: CentOS-7-x86_64-Minimal-1810
 • Môi trường cài đặt: WMware ESXi. Ngoài ra có thể cài đặt trên máy vật lý hoặc các môi trường ảo hóa khác như KVM, WMware workstation, Hyper-V.
 • Một máy với cấu hình tối thiểu 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB Disk

2. Chuẩn bị file cài CentOS 7.6 - 64 bit

Có rất nhiều nguồn để download file ISO CentOS 7 để cài đặt. Bạn thực hiện tải file ISO CentOS 7 CentOS-7-x86_64-Minimal-1810.iso

3. Thiết lập môi trường cài đặt

 • Nếu như bạn cài đặt trên máy vật lý bạn cần chuẩn bị USB hoặc phương pháp để gắn file ISO vừa down ở trên.

 • Trong hướng dẫn này thực hiện trên môi trường ESXi.

4. Các bước cài đặt

 • Start máy ảo: Khi khởi động máy ảo lên bạn sẽ nhìn thấy màn hình cài đặt đầu tiên của CentOS 7. Bạn có thể Enter để tiến hành cài đặt ngay hoặc nhờ để tự động vào chế độ cài đặt.

 • Lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Anh

 • Lựa chọn Date & Time

 • Cấu hình Network Interface

Khi bạn vào mục này sẽ hiển thị cho bạn tất cả interface mà server bạn hiện có, bạn có thể bật lên hoặc không.

 • Cấu hình Disk

Ở mục này bạn có thể lựa chọn chế độ tự động phân chia phân vùng hoặc bạn chia phần vùng theo yêu cầu của bạn. Ở đây tôi lựa chọn chế độ tự động.

 • Bắt đầu cài đặt

 • Thiết lập password root cho server

Lưu ý: Bạn đặt password cho server có độ mạnh cao để bảo vệ server khỏi các cuộc tấn công dò quét mật khẩu.

 • Quá trình cài đặt đang diễn ra

 • Khởi đông lại để hoàn tất quá trình cài đặt.

5. Kiểm tra

 • Bạn sử dụng tài khoản root, password bạn thiết lập để login vào server CentOS 7 vừa cài đặt và kiểm tra thông số về server của mình.

Như vậy bạn đã cài đặt thành công hệ điều hành CentOS 7. Bạn có thể cài đặt tiếp theo các ứng dụng mà bạn mong muốn.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đỗ Mạnh Duy
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.