Để trở thành cao thủ LOGGING - Phần 3

Trong phần tiếp theo, mình sẽ giới thiệu với anh em vào phần thực hành với syslog và rsyslog để mang lại tính thực tế về log đã được giới thiệu trong phần một và phần hai ở các bài trước.

1. Chuyên mục điểm tin vắn

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông Sys già
Bày thịt gà xôi gấc
Khấn cụ (server) : " Đừng tạch nha"

log

Trước tiên xin chúc toàn thể các bạn đọc của Blog 365 có một cái Tết ấm no, hạnh phúc và đặc biệt AN TOÀN (server hệ thống dù Tết Tây hay Ta đều uptime 100%).

Như thường lệ, hãy cùng điểm lại một số nội dung có trong phần 2 của chuỗi series về LOG.

Những tiêu điểm cần nắm vững trong bài thứ 2 đó là :

 • Phân loại các file log mặc định của Linux
 • Chức năng của từng file Log
 • Các câu lệnh đọc và phân tích Log

Và tại phần 3 này, mình sẽ giới thiệu giao thức Log cổ xưa nhất, lâu đời nhất, nhưng vẫn vô cùng hiệu quả và được sử dụng tới tận bây giờ. Đó chính là Syslog.

2. Giới thiệu về Syslog trong Linux

Như chúng ta đã tìm hiểu trong phần 2, khi một máy Linux được cài lên, máy đó sẽ tự động sinh ra các file log mặc định. Và người quản lý việc sinh ra log đó chính là Syslog.

Vậy Syslog là gì?

Syslog là một giao thức dùng để xử lý các file log Linux. Các file log có thể được lưu tại chính máy Linux đó, hoặc có thể di chuyển và lưu tại 1 máy khác. (Lý do phải chuyển các log lưu tại nơi khác bạn hãy xem ở phần 4 nhé !).

Một số đặc điểm của Syslog cần lưu ý :

 • Syslog có thể gửi qua UDP hoặc TCP.
 • Các dữ liệu log được gửi dạng cleartext.
 • Syslog mặc định dùng cổng 514.

Syslog được phát triển như thế nào?

Syslog được phát triển năm 1980 bởi Eric Allman, nó là một phần của dự án Sendmail, và ban đầu chỉ được sử dụng duy nhất cho Sendmail. Nó đã thể hiện giá trị của mình và các ứng dụng khác cũng bắt đầu sử dụng nó. Syslog hiện nay trở thành giải pháp khai thác log tiêu chuẩn trên Unix-Linux cũng như trên hàng loạt các hệ điều hành khác và thường được tìm thấy trong các thiết bị mạng như router Trong năm 2009, Internet Engineering Task Forec (IETF) đưa ra chuẩn syslog trong RFC 5424.

Syslog ban đầu sử dụng UDP, điều này là không đảm bảo cho việc truyền tin. Tuy nhiên sau đó IETF đã ban hành RFC 3195 (Đảm bảo tin cậy cho syslog) và RFC 6587 (Truyền tải thông báo syslog qua TCP). Điều này có nghĩa là ngoài UDP thì giờ đây syslog cũng đã sử dụng TCP để đảm bảo an toàn cho quá trình truyền tin.

Syslog được dùng như thế nào?

Syslog là một giao thức, và được sử dụng bới dịch vụ Rsyslog. Dịch vụ Rsyslog mới là người đưa ra các quyết định như sử dụng port nào để vận chuyển log, sau bao nhiêu lâu thì log sẽ được xoay vòng…

Chúng ta cần làm rõ các khái niệm xoay quanh Syslog :

 • Syslog : Giao thức dùng để xử lý file log trong Linux.
 • Rsyslog : Dịch vụ sử dụng Syslog

3. Phân tích cấu hình của Syslog

File cấu hình của syslog :

 • Trong CENTOS, file cấu hình là /etc/rsyslog.conf . File này chứa cả các rule về log
 • Trong UBUNTU file cấu hình là /etc/rsyslog.conf nhưng các rule được định nghĩa riêng trong /etc/rsyslog.d/50-defaul.conf .

File rule này được khai báo include từ file cấu hình /etc/rsyslog.conf Dưới đây là file cấu hình và khai báo rule trong CENTOS

# rsyslog configuration file

# For more information see /usr/share/doc/rsyslog-*/rsyslog_conf.html
# If you experience problems, see http://www.rsyslog.com/doc/troubleshoot.html

#### MODULES ####

# The imjournal module bellow is now used as a message source instead of imuxsock.
$ModLoad imuxsock # provides support for local system logging (e.g. via logger command)
$ModLoad imjournal # provides access to the systemd journal
#$ModLoad imklog # reads kernel messages (the same are read from journald)
#$ModLoad immark # provides --MARK-- message capability

# Provides UDP syslog reception
#$ModLoad imudp
#$UDPServerRun 514

# Provides TCP syslog reception
#$ModLoad imtcp
#$InputTCPServerRun 514


#### GLOBAL DIRECTIVES ####

# Where to place auxiliary files
$WorkDirectory /var/lib/rsyslog

# Use default timestamp format
$ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG_TraditionalFileFormat

# File syncing capability is disabled by default. This feature is usually not required,
# not useful and an extreme performance hit
#$ActionFileEnableSync on

# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf

# Turn off message reception via local log socket;
# local messages are retrieved through imjournal now.
$OmitLocalLogging on

# File to store the position in the journal
$IMJournalStateFile imjournal.state


#### RULES ####

# Log all kernel messages to the console.
# Logging much else clutters up the screen.
#kern.*                         /dev/console

# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none        /var/log/messages

# The authpriv file has restricted access.
authpriv.*                       /var/log/secure

# Log all the mail messages in one place.
mail.*                         -/var/log/maillog


# Log cron stuff
cron.*                         /var/log/cron

# Everybody gets emergency messages
*.emerg                         :omusrmsg:*

# Save news errors of level crit and higher in a special file.
uucp,news.crit                     /var/log/spooler

# Save boot messages also to boot.log
local7.*                        /var/log/boot.log


# ### begin forwarding rule ###
# The statement between the begin ... end define a SINGLE forwarding
# rule. They belong together, do NOT split them. If you create multiple
# forwarding rules, duplicate the whole block!
# Remote Logging (we use TCP for reliable delivery)
#
# An on-disk queue is created for this action. If the remote host is
# down, messages are spooled to disk and sent when it is up again.
#$ActionQueueFileName fwdRule1 # unique name prefix for spool files
#$ActionQueueMaxDiskSpace 1g  # 1gb space limit (use as much as possible)
#$ActionQueueSaveOnShutdown on # save messages to disk on shutdown
#$ActionQueueType LinkedList  # run asynchronously
#$ActionResumeRetryCount -1  # infinite retries if host is down
# remote host is: name/ip:port, e.g. 192.168.0.1:514, port optional
#*.* @@remote-host:514
# ### end of the forwarding rule ###

File cấu hình của syslog cho ta thấy được nơi nơi lưu log của các service cơ bản trong hệ thống. Ví dụ như :

cron.*                         /var/log/cron

log

Cấu hình Syslog như hình trên được chia thành 2 trường:

 • Trường 1: Trường Seletor (số 1) :
  • Trường Seletor : Chỉ ra nguồn tạo ra log và mức cảnh bảo của log đó.
  • Trong trường seletor có 2 thành phần và được tách nhau bằng dấu “.”
 • Trường 2: Trường action (số 2)
  • Chỉ ra nơi lưu log của tiến trình đó.Có 2 loại là lưu tại file trong localhost hoặc gửi đến IP của Máy chủ Log tập trung (tham khảo chi tiết tại phần sau nhé!)

Các nguồn tạo log (Facility Level)

Nguồn tạo log Ý nghĩa
kernel Những log mà do kernel sinh ra
user Log ghi lại cấp độ người dùng
mail Log của hệ thống mail
daemon Log của các tiến trình trên hệ thống
auth Log từ quá trình đăng nhập hệ hoặc xác thực hệ thống
syslog Log từ chương trình syslogd
lpr Log từ quá trình in ấn
news Thông tin từ hệ thống
uucp Log UUCP subsystem
cron Clock deamon
authpriv Quá trình đăng nhập hoặc xác thực hệ thống
ftp Log của FTP deamon
ntp Log từ dịch vụ NTP của các subserver
security Kiểm tra đăng nhập
console Log cảnh báo hệ thống
local 0 -local 7 Log dự trữ cho sử dụng nội bộ

Mức cảnh báo của Log (Severity Level)

Các bản tin log trong hệ thống là vô cùng nhiều. Vì vậy để thuận tiện cho việc phân tích mức độ quan trọng của log, mỗi dòng log đều được gắn một mã cảnh báo, tương ứng mức độ quan trọng của dòng log đó.

Thống kê số lượng về mức độ cảnh báo của các file log cũng cho chúng ta thấy một phần tình trạng hệ thống. Nếu số lượng log WARNERROR xuất hiện nhiều thì chứng tỏ hệ thống của bạn không ổn một chút nào rồi !

Code Mức cảnh báo Ý nghĩa
0 emerg Thông báo tình trạng khẩn cấp
1 alert Hệ thống cần can thiệp ngay
2 crit Tình trạng nguy kịch
3 error Thông báo lỗi đối với hệ thống
4 warn Mức cảnh báo đối với hệ thống
5 notice Chú ý đối với hệ thống
6 info Thông tin của hệ thống
7 debug Quá trình kiểm tra hệ thống

Với các file log do Syslog quản lý, ta có thể tùy chỉnh việc lưu các log với mức độ như thế nào.

Ví dụ với dịch vụ mail :

 • Nếu bạn chỉ muốn lưu các Log với mức độ cảnh báo là INFO trở lên (từ mức 6 tới mức 0) :
mail.info     /var/log/mail
 • Nếu bạn chỉ muốn mail ghi các log với mức là info
mail.=info /var/log/mail
 • Nếu bạn muốn lưu lại tất cả các mức của dịch vụ mail vào log
mail.*     /var/log/mail
 • Hoặc nếu bạn muốn lưu lại tất cả, ngoài trừ các log INFO
mail.!info     /var/log/mail

4. Sự xoay vòng của Log (Log Rotation)

Phần lớn các distro sẽ cài đặt một cấu hình syslog mặc định cho bạn, bao gồm logging to messages và các log files khác trong /var/log.

Để ngăn cản những files này ngày càng trở nên cồng kềnh và khó kiểm soát, một hệ thống quay vòng log file (a log file rotation scheme) nên được cài đặt.

Hệ thống cron đưa ra các lệnh để thiết lập những log files mới, những file cũ được đổi tên bằng cách thay một con số ở hậu tố.

Với loại quay vòng này, /var/log/messages của ngày hôm qua sẽ trở thành messages.1 của ngày hôm nay và một messages mới được tạo. Sự luân phiên này được cấu hình cho một số lượng lớn các file, và các log files cũ nhất sẽ được xoá khi sự luân phiên bắt đầu chạy. Ví dụ trong /var/log có các messages sau: messages, messages.1, messages-20181111, messages-20181118, …

Tiện ích thi hành rotation là logrotate. Lệnh này được cấu hình sử dụng cho một hoặc nhiều files - được xác định bởi các tham số đi cùng.

File cấu hình mặc định là /etc/logrotate.conf

# see "man logrotate" for details
# rotate log files weekly
weekly

# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4

# create new (empty) log files after rotating old ones
create

# use date as a suffix of the rotated file
dateext

# uncomment this if you want your log files compressed
#compress

# RPM packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d

# no packages own wtmp and btmp -- we'll rotate them here
/var/log/wtmp {
  monthly
  create 0664 root utmp
  rotate 1
}

/var/log/btmp {
  missingok
  monthly
  create 0600 root utmp
  rotate 1
}

# system-specific logs may be also be configured here.

Trong file cấu hình trên, bạn sẽ thấy:

 • Hệ thống sẽ quay vòng log files hàng tuần
 • Lưu lại những thông tin logs đáng giá trong 4 tuần
 • Sử dụng định dạng Ngày tháng thêm vào để làm hậu tố của log files (20181111, 20181118, …)
 • Thông tin về sự quay vòng log của các gói RPM nằm trong /etc/logrotate.d
 • Rotation được thiết lập cho 2 files: /var/log/wtmp và /var/log/btmp

4. Chuyên mục tổng kết và rút kinh nghiệm

Chúng ta hãy tổng kết lại nội dung của phần 3 thông qua một số câu hỏi dưới đây. Hãy tự trả lời và đưa ra đánh giá xem bạn đã hiểu về nội dung bài 3 chưa nhé

 • Syslog là gì?
 • Các đặc điểm chính của Syslog là gì?
 • Syslog được sử dụng trong Linux với mục tiêu gì?
 • Syslog xử lý các file log như thế nào?
 • What is Facility Level?
 • What is Severity Level?
 • What is Log Rotation?

5. Ở bài tiếp theo sẽ có gì?

Chắc hẳn sau 3 bài đầu tiên của chuỗi series, bạn đọc đã có thể thấy được tác dụng to lớn của việc đọc và phân tích log như thế nào rồi đúng không ạ?

Việc đọc Log một cách thủ công bằng câu lệnh như tail, cat, grep… chỉ áp dụng được hiệu quả khi số lượng các server cần được xử lý ít và việc đọc log không diễn ra thường xuyên.

Khi số lượng server cần được xử lý tăng lên nhiều hơn thì sao? Khi bạn không chỉ đơn thuần muốn đọc, mà còn muốn lưu các log một cách lâu dài và an toàn thì cần phải làm gì?

Đến với phần 4, bạn sẽ được giải đáp các thắc mắc trên VỚI:

 • Phương pháp Quản lý tập trung với Log
 • Mô hình Log tập trung trong Linux
 • Hướng dẫn full service A-Z về Log tập trung với Syslog.

Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại năm sau ! HAPPY NEW YEAR !

log


Thực hiện bởi cloud365.vn

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.