Hướng dẫn sử dụng discovery network zabbix

Tổng quan

Bạn đang sử dụng zabbix để giám sát hệ thống của mình và bạn có một dải địa chỉ IP được cấp. Các thiết bị của bạn sẽ nhận địa chỉ IP trong dải này. Bạn muốn giám sát các thiết bị này một các tự động khi nó nhận một địa chỉ trong dải IP của bạn mà bạn không cần phải add từng thiết bị một và add các item và trigger để cảnh báo cho từng con. Trong bài viết này tôi sẽ sử dụng discovery trong zabbix để thực hiện việc này một cách tự động.

Mô tả cấu hình

Trong bài lab này tôi sẽ tiến hành discovery dải mạng 10.10.10.160 đến 10.10.10.165 xem những IP nào đang hoạt động. Nếu nó hoạt động thì tôi sẽ tiến hành add nó vào group Group discovery để monitor. Trong group Group discovery tôi add template Template Module ICMP Ping để tiến hành giám sát theo các thông số trong template naỳ.

Cài đặt

Tạo discovery rule

Click Configuration -> Discovery -> Create discovery rule

Ta thấy như sau:

Trong đó:

Name: Tên của discovery rule Discovery by proxy: Chọn proxy tương ứng nếu giám sát qua proxy hoặc để No proxy nếu giám sát trực tiếp thông qua zabbix server IP range: Dải IP muốn discovery. Như ví dụ trên tôi discovery các IP từ 10.10.10.160 đến 10.10.10.165 Update interval: Khoảng thời gian nghỉ giữa 2 lần discovery. Như ví trên cứ sau 30s sẽ tiến hành discovery một lần. Checks: Sử dụng check qua các giao thức. Như ở đây tôi sử dụng qua giao thức ICMP ping. Device uniqueness criteria: Các tiêu chí để check thiết bị. Như ở đây chỉ quan tâm đến IP.

Sau khi tạo xong click Add

Tạo host group

Click Configuration -> Host group -> Create host group

Điền tên group muốn tạo sau đó click Add

Ta thấy đã có group

Add templates cho group

Tạo group vừa tạo click vào Templates

Tìm đến group muốn add sau đó click vào templates đó. Ở đây tôi add Template Module ICMP Ping

Tại mục Group ta đã thấy có một số group đã sử dụng template này. Để add template này cho một group nữa ta chọn Select

Chọn group ta vừa tạo và click Select

Sau đó click Update

Ta đã thấy Template đã được add

Tạo action

Ta tạo action để add các host discovery được vào group ta vừa tạo để thuận lợi cho việc giám sát. Click Configuration -> Action sau đó chuyển Event source thành Discovery sau đó chọn Action

Trong đó:

Name: Tên của Action Type of caculation: Nếu bạn có nhiều hơn 1 điều kiện ở trường Conditions ở bên dưới thì nó sẽ xuất hiện trường này. Conditions Các điều kiện để action này sẽ được thực thi. Như ví du trên tôi tiến hành add các điều kiện:

  • Trạng thái discovery trên IP đó là Up
  • Các địa chỉ được add Action phải là địa chỉ mà thuộc dải IP Check Network mà ta tạo bên trên.
  • Thời gian uptime lớn hơn 60s Như vậy những IP nào thỏa mãn tất cả các điều kiện bên trên thì sẽ được thực thi các action.

Sau đó chuyển sang tab Operations để tạo các hành động cho IP thỏa mãn các điều kiện ta vừa tạo

Bạn tạo một Operation mới

  • Operation type: Chọn hành động bạn muốn thực hiện. Ở đây tôi chọn Add to host group để add những máy thỏa mãn những điều kiện bên trên vào một group
  • Host groups: Chọn một group để add các host vào.

Sau đó tiến hành click lần lượt 2 nút Add từ trên xuống.

Ta thấy action đã được tạo

Bạn kiểm tra những IP máy được discovery thấy

Bây giờ tôi thử shutdown máy có địa chỉ 10.10.10.162 ta sẽ thấy sẽ thấy zabbix cảnh báo

Như vậy ta thấy các host được discovery thấy đã được add vào group để giám sát các thiết bị này.

Tổng kết

Tôi thấy cách này khá hữu ích cho việc quản lý và giám sát các thiết bị trong một dải IP. Nó sẽ thực hiện một cách tự động thay vì khi mỗi host được thêm vào dải IP này ta phải add host trên zabbix server để giám sát. Trong bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót rất mong được sự góp ý của các bạn.

Chúc bạn thành công!

Tài liệu tham khảo

https://www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/discovery/network_discovery/rule

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đinh Trọng Niệm
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.