Tích hợp Sentry với Django

Mở đầu

Ở trong bài viết trước mình đã giới thiệu về sentry và cách cài đặt Sentry trên Linux (Centos 7) theo manual hoặc bằng Docker.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tích hợp Sentry với Django để tracking các exception trong project của mình. (Hướng dẫn cài đặt Django tại đây)

Xử lý phía Sentry

 • Đăng nhập vào Sentry với địa chỉ http://your_sentry_server:9000. Ở đây địa chỉ mình sentry server của mình là 10.10.12.193

 • Nhập thông tin và chọn Continue

 • Tạo mới một Project

 • Chọn Django, nhập tên Project sau đó chọn Create Project

 • Tại màn hình tiếp theo, lưu ý copy lại thông tin dsn (Phần bôi đỏ) sau đó chọn Got it! Take me to the Issue Stream

OK đến đây đã xong phase với Sentry

Xử lý phía Django

Cài đặt raven

pip install raven

Sửa file settings.py

 • Import raven
import raven
 • Bổ sung thêm MIDDLEWARE
MIDDLEWARE = [
 ...
 'raven.contrib.django.raven_compat.middleware.Sentry404CatchMiddleware',
]
 • Bổ sung thêm INSTALLED_APPS
INSTALLED_APPS = [
  'raven.contrib.django.raven_compat',
  'django.contrib.admin',
  ...
]

 • Bổ sung thêm RAVEN_CONFIG
RAVEN_CONFIG = {
  'dsn': 'http://0fa0e0276c764617852c5cf7bb09cabf:e3e595211e384bd986a7448688a84d2d@10.10.12.193:9000/2',
}

Chạy lại server

python manage.py runserver

Kiểm tra lại

Thử truy cập vào 1 đường dẫn không tồn tại trên Django

Truy cập Sentry và thấy đã có log lỗi

Tổng kết

Như vậy, trong bài viết này mình đã tích hợp thành công Sentry với một dự án sử dụng Django của mình để tracking lỗi.

Để thuận tiện hơn trong việc kiểm soát lỗi, ở bài viết sau mình sẽ tích hợp Sentry thêm với Gitlab.

Chúc các bạn thành công.

“if you have knowledge let others light their candles in it”


Tài liệu tham khảo

https://docs.sentry.io/clients/python/integrations/django/


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Trần Mạnh Huy
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.