Hướng dẫn turning zabbix

May 13, 2019


Author by: niemdt
Khi bạn sử dụng zabbix để giám sát một hệ thống lớn lúc này DB zabbix của bạn sẽ rất lớn. Thông thường khi bạn sử dụng MySQL để lưu DB trong zabbix thì DB này sẽ được lưu thành một file. Như vậy theo thời gian dung lượng của file này sẽ rất lớn. Ta có thể dễ dàng nhận ra rằng việc đọc dữ liệu ở một file lớn sẽ mất nhiều thời...
Read more...

Tags: Zabbix MySQL

Hướng dẫn monitor nhiều disk trên zabbix

May 13, 2019


Author by: niemdt
Bạn giám sát hệ thống của mình với Zabbix. Trên server của bạn có nhiều disk và bạn muốn giám sát từng disk. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng discovery rule để thực hiện việc discovery các disk và giám sát nó. Thực hiện trên zabbix agent Sử dụng một script python để list ra tên disk. vi /usr/local/bin/discover_disk.py Sau thêm các dòng sau vào file #!/usr/bin/python import os import...
Read more...

Tags: Zabbix

High Availability - Hướng dẫn triển khai Rabbit Cluster trên CentOS 7

May 11, 2019


Author by: thanhnb
Tổng quan RabbitMQ là một message broker (message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). RabbitMQ được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang. RabbitMQ cung cấp cho lập trình viên một phương tiện trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một hệ thống lớn ( VD: Openstack RabbitMQ ). RabbitMQ sẽ nhận message đến...
Read more...

Hướng dẫn sử dụng discovery network zabbix

May 06, 2019


Author by: niemdt
Tổng quan Bạn đang sử dụng zabbix để giám sát hệ thống của mình và bạn có một dải địa chỉ IP được cấp. Các thiết bị của bạn sẽ nhận địa chỉ IP trong dải này. Bạn muốn giám sát các thiết bị này một các tự động khi nó nhận một địa chỉ trong dải IP của bạn mà bạn không cần phải add từng thiết bị một và add các item và...
Read more...

Tags: Zabbix

Hướng dẫn đăng nhập zabbix khi quên mật khẩu Admin

May 05, 2019


Author by: niemdt
Có nhiều lần tôi quên mất password của user admin trong khi login vào zabbix server. Những lần như vậy mất khá nhiều thời gian để nhớ lại password của nó. Trong bài viết này tôi sẽ chỉ ra một cách giải quyết vấn đề này một cách khá nhanh mà tôi hay dùng. Vì tất cả dữ liệu của zabbix được lưu trữ trong database và user đăng nhập zabbix cũng vậy nó cũng...
Read more...

Tags: Zabbix mysql

LDAP [Part 14] - Hướng dẫn backup và restore trên CentOS 7

April 27, 2019


Author by: thanhnb
Chuẩn bị HOSTNAME ldap_94 (Main) CPU 2 core RAM 2 GB Disk vda: os Network eth0: Cloud365a@123 (10.10.10.94) HOSTNAME ldap_96 (Backup) CPU 2 core RAM 2 GB Disk vda: os Network eth0: Cloud365a@123 (10.10.10.96) Thực hiện Backup và Restore Tại node LDAP 94 Thực hiện dump data hay backup dữ liệu LDAP ldapsearch -x -h 10.10.10.94 -b "dc=nhanhoa,dc=local" -D "cn=Manager,dc=nhanhoa,dc=local" -w Cloud365a@123 -s sub "(objectclass=*)" > backup_file.ldif Lưu ý: -b: Base search -h: Chỉ định...
Read more...

LDAP [Part 13] - Hướng dẫn triển khai LDAP Multi Master Haproxy Pacemaker trên CentOS 7

April 27, 2019


Author by: thanhnb
Tổng quan Trong bài blog này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình LDAP ở chế độ Multi-Master Master. Mô hình Multi-Master được sử dụng nhằm tăng khả năng mở rộng, tăng hiệu suất đọc ghi dữ liệu vào dịch vụ ldap. Bên cạnh đó, mình sẽ áp dụng Pacemaker và HAProxy để điều phối cân bằng tải dịch vụ giữa các node Master, tăng sự sẵn sàng của dịch vụ, cải thiện...
Read more...

LDAP [Part 12] - Hướng dẫn cấu hình Keepalive cho mô hình LDAP Master Master

April 27, 2019


Author by: thanhnb
Mô hình Chuẩn bị Cài đặt 2 node LDAP với IP như sau HOSTNAME ldap_94 (LDAP Master 94) CPU 2 core RAM 2 GB Disk vda: os Network eth0: network access (10.10.10.94) HOSTNAME ldap_96 (LDAP Master 96) CPU 2 core RAM 2 GB Disk vda: os Network eth0: network access (10.10.10.96) Cài đặt mô hình theo docs “Triển khai LDAP Master - Master” Cài đặt Tại node Master LDAP 94 Cài đặt keepalived yum install...
Read more...

Tags: LDAP