Performance Testing - Phần 1 - Hướng dẫn cài đặt Gatling.IO trên Ubuntu 18.04

Cài đặt Gatling.io

Trong bài mình sẽ sử dụng hệ điều hành Ubuntu 18.04 để cài Gatling tool.

Để chạy được Gatling.io, ta cần cài đặt môi trường JDK 8 (Java SE Development Kit 8)

Lưu ý: Gatling.io chỉ tương thích với phiên bản JDK 8

sudo apt install openjdk-8-jdk -y

Tải gói Gatling.io

wget https://repo1.maven.org/maven2/io/gatling/highcharts/gatling-charts-highcharts-bundle/3.0.3/gatling-charts-highcharts-bundle-3.0.3-bundle.zip

Với phiên bản bundle (gatling-charts-highcharts-bundle-3.0.3-bundle.zip) chúng ta chỉ cần giải nén là có thể sử dụng được

unzip gatling-charts-highcharts-bundle-3.0.3-bundle.zip

Cấu trúc thư mục

 • bin: Chứa các script thực hiện Gatling và Recorder
 • conf: Chứa cấu hình cho Gatling như Log, Report, ..
 • lib: Chứa thư viên sử dụng bởi Gatling
 • user-files: Chứa dữ liệu người dùng
  • simulations: Chứa các kịch bản test (Scale file).
  • data: Chứa các dữ liệu mẫu (Feeder files)
  • bodies: Chứa template cho Request ảo
 • results: Chứa kết quả sau những lần thực hiện test

Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Nguyễn Bá Thành
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.