CHECKMK part 2 - Hướng dẫn cài checkmk agent giám sát hệ thống Linux.

Lời mở đầu.

Ở bài trước mình đã hướng dẫn mọi người cài đặt checkmk server ở trên CentOS 7 và Ubuntu, ở bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt agent lên máy chủ cần giám sát để thu thập những metrics về checkmk servers

Chuẩn bị.

  • Một máy chủ đã được cài đặt checkmk, nếu chưa có thì cài theo part 1

  • Một hoặc nhiều máy chủ client để đẩy metrics về checkmk.

2. Cài đặt agent trên CentOS 7.

Đầu tiên, chúng ta vào Web UI để tải Agent cho client. Ở giao diện Web, chúng ta kéo xuống phần WATO - Configuration, chọn tiếp Monitoring Agent:

omd-6

Ở đây chúng ta có 3 loại file cài đặt đó là :

  • *.deb: Dành cho các host sử dụng DEBIAN.

  • *.rpm: Dành cho các host sử dụng RHEL.

  • *.msi: Dành cho các host sử dụng MS Windows.

Ở đây, agent là CentOS 7 thì chúng ta sẽ chọn *.rpm: Dành cho các host sử dụng RHEL.

omd-7

Coppy địa chỉ đường dẫn và dùng wget để tải file cài đặt về :

yum install wget -y
wget http://ip_checkmk/cloud365/check_mk/agents/check-mk-agent-1.5.0p13-1.noarch.rpm

Cài đặt xinetd:

yum install xinetd -y

Khởi động lại dịch vụ xinetd và cho phép khởi động cùng hệ thống :

systemctl start xinetd
systemctl enable xinetd

Cài đặt agent bằng câu lệnh :

rpm -ivh check-mk-agent-1.5.0p13-1.noarch.rpm

Sửa file cấu hình xinetd của checkmk tại /etc/xinetd.d/check_mk :

omd-8

Khởi động lại xinetd:

systemctl restart xinetd

Thêm host trên checkmk server, tại WATO - Configuration chọn host:

omd-9

Chọn Create new host:

omd-10

Điền các thông tin cần thiết :

0md-11

Sau đó chọn Save & test để kiểm tra:

omd-12

Kết quả thu được như sau :

omd-13

Chọn Save & exit để quay trở lại màn trước:

omd-14

Sau đó chọn Save & go to Services để kiểm tra những dịch vụ và những thông số vật lý được giám sát thông qua agent, tại đây chọn Fix all missing để khi lưu lại thì các dịch vụ sẽ lên luôn các thông số :

omd-15

Sau các bước làm như trên thì checkmk sẽ có những thay đổi , chúng ta chọn Changes để xem những thay đổi đó :

omd-16

Sau đó lưu lại để hoàn thành thêm host mới :

omd-17

Kiểm tra lại host vừa mới thêm vào, tại Views, chọn Hosts rồi sau đó vào All host:

omd-18

3. Cài đặt agent trên Ubuntu.

Đối với Ubuntu chúng ta sẽ sử dụng file *.deb để cài đặt agent.

Đầu tiên, chúng ta vào Web UI để tải Agent cho client. Ở giao diện Web, chúng ta kéo xuống phần WATO - Configuration, chọn tiếp Monitoring Agent:

omd-6

Tìm đến file cài đặt có đuôi .deb coppy link của file để download về:

omd-19

Thực hiện tải về :

wget http://ip_checkmk/cloud365/check_mk/agents/check-mk-agent_1.5.0p13-1_all.deb

Cài đặt agent bằng lệnh sau:

dpkg -i check-mk-agent_1.5.0p13-1_all.deb

Các bước tiếp làm tương tự như trên CentOS 7.

Tổng kết.

Ở bài viết này mình đã hướng dẫn mọi người thêm agent cho CentOS và Ubuntu để giám sát cho client, ở bài viết sau mình sẽ giới thiệu về active check trong checkmk, là một cách khác để cấu hình giám sát dịch vụ.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Phạm Thành Đạt
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.