Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Admin zabbix

Ở bài hướng dẫn cài đặt Zabbix 4.0 LTS trên CentOS 7 đã giới thiệu cho các bạn mô hình triển khai, các bước cài đặt và login vào giao diện web dashboard của zabbix. Sau khi cài đặt thành công zabbix cung cấp cho bạn một tài khoản mặc định Admin\zabbix có quyền cao nhất Administrator trên hệ thống zabbix. Điều đầu tiên để hệ thống được bảo mật an toàn phải đổi mật khẩu của tài khoản Admin. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện.

1. Login dashboard zabbix

Truy cập địa chỉ trên trình duyệt: http://ip_zabbix_server

Sử dụng tài khoản default để login zabbix server Admin\zabbix

2. Thay đổi mật khẩu Admin

Truy cập tab Administrator -> User

Click user Admin muốn thay đổi mật khẩu

Click Change password

Nhập mật khẩu mới -> Click Update

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn khuyến cáo bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh:

- Có độ dài từ 08 ký tự trở lên
- Có chứa ít nhất một ký tự viết hoa
- Có chứa ít nhất một ký tự số
- Có chứa ít nhất một ký tự đặc biệt

Ví dụ: 5_AA#jBsk^gfwSNb, jUu+4s2=*2cyngPY, *g7pz%9D38VM8#Jg

Update mật khẩu tài khoản Admin thành công.

Với những hướng dẫn cơ bản trên hy vọng giúp bạn thực hiện đảm bảo an toàn cho hệ thống monitor zabbix.


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đỗ Mạnh Duy
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.