LDAP [Part 8] - Tích hợp LDAP với Check_MK

Lời mở đầu.

Tiếp tục serie về LDAP và tích hợp LDAP. Trong bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cấu hình Check_MK - một công cụ để monitor mã nguồn mở xác thực với LDAP.

Chuẩn bị.

Thao tác trên OpenLDAP.

Tạo cây thư mục như sau:

ldap-32

Thao tác trên Check_MK.

Login vào checkmk với tài khoản cmkadmin và thực hiện cấu hình.

Tại Wato Configuration chọn Users:

ldap-33

Chọn LDAP Connections:

ldap-34

Chọn New Connection:

ldap-35

Cấu hình các thông tin như sau:

ldap-36

ldap-37

Lưu lại thông tin sau đó đăng xuất ra và đăng nhập với user trên LDAP:

ldap-38

Kết quả như sau :

ldap-39

Tổng kết.

Như vậy trong bài viết này mình đã hướng dẫn cách tích hợp Check_MK để xác thực với LDAP. Chúc các bạn thực hiện thành công


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Phạm Thành Đạt

Chuỗi bài viết về LDAP - Series

Chuỗi bài viết về LDAP và tích hợp LDAP với các phần mềm nguồn mở khác.

×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.