Nextcloud [Part 10] - Cài đặt đồng bộ trên Android, IOS

NextCloud Mobile Client

Chuẩn bị môi trường

Server cài đặt sẵn NextCloud

Mobile Android, hoặc IOS có kết nối ổn định đến NextCloud Server

Client

Chúng ta có thể thấy là NextCloud hỗ trợ hầu như toàn bộ các hệ điều hành phổ biến trên Mobile

Cài đặt cấu hình Client NextCloud trên Android

Truy cập CH play trên điện thoại của bạn và tìm kiếm ứng dụng NextCloud

Bấm Cài đặt để tiến hành cài đặt app NextCloud trên máy điện thoại của bạn

Sau khi cài đặt xong chúng ta tìm biểu tượng của app NextCloud và tiến hành cấu hình tài khoản

Chọn Đăng nhập

Tại ô Địa chỉ máy chủ chúng ta nhập địa chỉ của NextCloud Server

Tiến hành chọn Đăng nhập

Ở đây thì chúng ta sẽ đăng nhập với tài khoản mà bạn được cấp chọn Đăng nhập

Chọn Grant access để tiếp tục đăng nhập

Lúc này hệ thống sẽ yêu cầu truy cập đọc ghi dữ liệu trên máy tính chúng ta chọn Cho phép

Màn hình trang chủ

Truy cập menu chúng ta sẽ thấy các cài đặt của NextCloud bạn có thể truy cập và cấu hình

Cài đặt cấu hình Client NextCloud trên IOS

Quá trình cài đặt app NextCloud trên IOS cũng tương tự như các máy Android. Đầu tiên chúng ta truy cập App store tim kiếm app Nextcloud. Chọn Nhận để tiến hành cài đặt app

Xác thực cài đặt bằng vân tay hoặc mật khẩu

App đang được cài đặt

Bấm Mở để đăng nhập vào app

Cho phép app gửi các thông báo của NextCloud ra ngoài màn hình chính

Chọn login để đăng nhập

Nhập địa chỉ của NextCloud Server và tiến hành chọn Log in đăng nhập

Chọn Đăng nhập

Nhập thông tin đầy đủ Username và Password của tài khoản mà bạn được cấp

Chọn Grant access để tiến tục đăng nhập

Trang hiển thị của app

Truy cập thêm thông tin chúng ta chọn biểu tượng More góc dưới phải màn hình

Truy cập Settings

Tổng kết

Việc cài đặt NextCloud Client trên Mobile IOS và Android cũng vô cùng đơn giản. Kết hợp với NextCloud trên giao diện web và trên Desktop. Chúng ta đã có một giải pháp lưu trữ tuyệt vời


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.