Nextcloud [Part 3] - Login

Mở đầu

Sau khi cài đặt NextCloud xong, hoặc đăng ký sử dụng Nextcloud với cloud365 bạn sẽ nhận được địa chỉ, và tài khoản admin để đăng nhập vào NextCloud. Để thực hiện đăng nhập vào Nextcloud các bạn thực hiện theo thao tác sau:

Login

Sử dụng trình duyệt web của bạn và truy cập vào địa chỉ Nextcloud mà cloud365 cung cấp cho bạn. Màn hình Login sẽ hiện ra.

Tại màn hình này, bạn nhập User và password admin được cung cấp sau đó chọn Login

Sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ được chuyển hướng đến màn hình quản lý các file và tài liệu của bạn

Như vậy bạn đã đăng nhập thành công với tài khoản Admin của Nextcloud


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Trần Mạnh Huy
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.