Nextcloud [Part 4] - Tạo User

Mở đầu

Nextcloud ngoài việc cung cấp về khả năng lưu trữ và chia sẻ file, còn có các tính năng liên quan đến quản lý User và Group. Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ hướng dẫn thao tác tạo mới một User trong Nextcloud.

Tạo User

Sử dụng trình duyệt web của bạn và truy cập vào địa chỉ Nextcloud mà cloud365 cung cấp cho bạn. Màn hình Login sẽ hiện ra.

Tại màn hình này, bạn nhập User và password admin sau đó chọn Login

Sau khi đăng nhập thành công vào NextCloud bằng tài khoản Admin. Tại đây bạn có thể tạo thêm các User khác cho doanh nghiệp của mình.

Tại góc trên bên phải, bạn truy cập vào màn hình quản trị User để thực hiện tạo mới một User

Chọn + New user ở góc trên bên trái để thêm mới một user

Tại đây mình nhập thông tin cho user tạo mới như sau:

  • Username : cloud365
  • Dispaly name: cloud365
  • Password: **********
  • Quota: 5 GB (Dung lượng lưu trữ mà user được sử dụng)
  • Sau đó chọn để tạo user

Sau khi tạo xong tại màn hình chính mình sẽ nhận được một user mới

Kiểm tra lại quá trình tạo user

Thoát tài khoản admin và đăng nhập lại với tài khoản cloud365 vừa khởi tạo ở bước trên.

Đăng nhập thành công


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Trần Mạnh Huy
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.