Nextcloud [Part 8] - Chỉnh sửa ngôn ngữ hiển thị của User

Chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị

NextCloud hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Các user được khởi tạo mặc định sử dụng Tiếng Anh. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chuyển đổi ngôn ngữ trên giao diện của NextCloud qua Tiếng Việt

Chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị trên tài khoản Admin

Tài khoản admin có thể chỉnh sửa ngôn ngữ hiển thị của các user

Trong giao diện Users truy cập Settings

Click vào Show Languages

Lúc này chúng ta sẽ ở user sẽ có thêm trường Languages

Bấm chọn và tìm Tiếng Việt

Chọn Tiếng ViệtENTER để xác nhận

Quay lại đăng nhập bằng tài khoản User canhdx chúng ta sẽ thấy giao diện của User chuyển >95% là Tiếng Việt

Điều chỉnh trên tài khoản thường

Truy cập Settings

Chọn Languages và chọn ngôn ngữ hiển thị

Ngay sau khi chọn. Giao diện hiển thị sẽ gần như lập tức chuyển đổi thành ngôn ngữ bạn vừa chọn

Tổng kết

Bài viết đã hướng dẫn các bạn chi tiết về việc chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị cho User trong NextCloud. Các bài viêt tiếp theo sẽ hướng dẫn thêm các tính năng khác của NextCloud đến bạn đọc


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.