Nextcloud [Part 9] - Cài đặt đồng bộ trên Windows, Linux

NextCloud Desktop Client

Chuẩn bị môi trường

Server cài đặt sẵn NextCloud

Desktop Windows/Linux có kết nối ổn định đến NextCloud Server

Download Client

Truy cập trang của NextCloud download phiên bản cài đặt phù hợp với Desktop của bạn

Cài đặt cấu hình đồng bộ trên Windows

Sau khi download thành công. Chúng ta tiến hành cài đặt AppClient NextCloud

Tùy chọn Yes cho phép cài đặt

Chọn Next để tiếp tục cài đặt

Tùy chọn các kiểu cài đặt ở đây chúng ta chọn cài đặt theo kiểu mặc định

Tùy chọn Folder cài đặt (Thường chúng ta sẽ để mặc định)

Quá trình cài đặt kết thúc

Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt

Sau khi Client NextCloud khởi động chúng ta tiến hành đăng nhập tài khoản bằng cách chọn Login

Nhập địa chỉ của server NextCloud đã cài đặt trước đó. Chúng ta phải đảm bảo việc kết nối từ Desktop đến Server phải thông suốt

Tùy chọn Login để đăng nhập

Đăng nhập tài khoản đã được cung cấp từ Admin và chọn Login

Chọn Grant access để tiếp tục đăng nhập

Quá trình cài đặt sẽ đòi hỏi thêm các tham số bổ sung như yêu cầu xác nhận khi file lớn, chọn folder đồng bộ dữ liệu

Lưu ý: Local folder nên đồng bộ tại ổ đĩa khác(như ổ D: thay vì ổ cài OS)

Qúa trình đồng bộ dữ liệu sẽ được thực hiện khi đăng nhập thành công

Truy cập folder để kiểm tra quá trình đồng bộ

Cài đặt cấu hình đồng bộ trên Linux

Click chuột phải chọn Propeties

Chọn tab Permissions click Allow executing file as program cho phép chạy như một ứng dụng

Click chuột phải vào file Client NextCloud chọn Run

Nhập địa chỉ của NextCloud Server

Chọn Login

Đăng nhập tài khoản đã được khởi tạo bởi Admin chọn Log in

Lưu ý: Local folder nên đồng bộ tại ổ đĩa khác ổ cài OS

Truy cập thư mục lưu trữ của NextCloud trên Desktop và kiểm tra

Tổng kết

Việc cài đặt NextCloud Client trên Desktop Windows và Linux vô cùng đơn giản. Chúng ta đã có một giải pháp tuyệt vời để thay thế GoogleDrive, Dropbox


Thực hiện bởi cloud365.vn

Written by Đặng Xuân Cảnh
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.